Algemene Voorwaarden

Geen van de rechten voortvloeiend uit de Overeenkomst kan worden overgedragen aan derden, deze zijn persoonlijk en individueel, tenzij met de uitdrukkelijke toestemming van de Dienstverlener.

Deze website is eigendom van Marilien Poelmans BV met URL www.marilienpoelmans.com

Contactgegevens:
Marilien Poelmans, 1731 Zellik, België
Telefoon +(32)472 911 020
E-mail: mentor@marilienpoelmans.com
Ondernemingsnr : BE 0766.516.665
De toezichthoudende autoriteit: Marilien Poelmans BV.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de teksten, beelden, data, product-of bedrijfsnamen, merken, logo’s, foto’s e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Marilien Poelmans of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard en is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden. Deze kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
Marilien Poelmans BV, levert de nodige inspanningen voor de goede werking van de site en opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze kunnen zich onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten, of indien bepaalde informatie op, of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Marilien Poelmans BV de nodige inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. De beheerder van de site kan gecontacteerd worden op: mentor@marilienpoelmans.com
De inhoud van de site kan te allen tijde en zonder aankondiging of kennisgeving, aangepast, gewijzigd, of aangevuld worden.
Marilien Poelmans BV kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze, aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten het gebruik van deze site, of pagina’s en hyperlinks van derden of de Overeenkomst.  Met inbegrip en zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, apparatuur, programmatuur of andere gevolgen van alle aard.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgische recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde bevoegd.